Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska

PDFDziałania indywidualne i informowanie o ryzyku w związku z zanieczyszczeniem powietrza.PDF

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja pdf z linkiem:PDFPlakat-zaproszenie II ZLW.pdf
Brak opisu obrazka

Konkurs ekologiczny 2021 r.

PDFRegulamin konkursu ekologicznego - Przedszkola.pdf

DOCXREGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO- przedszkole.docx

DOCXZałącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego-przedszkole.docx

 

Konkurs ekologiczny 2021 r.

DOCXZałącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego.docx

DOCXREGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO.docx

DOCXZałącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ekologicznego.docx

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

PDFInformacja.pdf

PDFUchwała tzw. antysmogowa.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

PDFKOMUNIKAT DOT. PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"
Dodatkowe informacje:
PDFPROGRAM PRIORYTETOWY "CZYSTE POWIETRZE"
PDFZałącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDFZałącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDFZałącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 


PDFPROGRAM PRIORYTETOWY "MÓJ PRĄD"
PDFRegulamin drugiego naboru w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd
PDFWniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd
PDFZałączniki do wniosku
 


PDFINFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU "STOP SMOG" - wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie
 


PDFUWAGA ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE

JPEGlist Ministra Środowiska.jpeg
JPEGlist Ministra Środowiska, s.2.jpeg
JPEGsprzątanie świata Polska-2019.jpeg
 

Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2018 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższych załącznikach:
PDFINFORMACJA PRASOWA
PDFO FUNDACJI
 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15 października 2018 r. o godzinie 18.00 w Domu Katolickim. Spotkanie poświęcone będzie trosce o środowisko naturalne w tym o dbałość o czyste powietrze.

    Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-czyst...

   Ulotka informacyjna do pobrania PDF>>TUTAJ<<
 

JPEGczyste powietrze ulotka informacyjna 2.0.jpeg
 

Szanowni Państwo

Jeżeli jesteście zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na wymianę pieców / kotłów 

na nowoczesne o wyższej sprawności 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem i załącznikiem oraz bezpośredni kontakt

z Wydziałem Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Plac Poniatowskiego 1, pok. 110

tel. 15 8154 206

JPEGPISMO NK o naborach w programie ZORZA
JPEGinformacja o podłączeniu do sieci ciepłowniczej - wzór
 

Pliki do pobrania:

DOCXWNIOSEK O ODBIÓR ZDEMONTOWANYCH Z BUDYNKU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
DOCXZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO NIERUCHOMOŚCI
DOCXZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWE EKOLOGICZNE
 

Firmy usuwające wyroby zawierające azbest na terenie województwa świętokrzyskiego

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

1.

SanTa- EKO Sp. z o.o.

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

2.

Budotermika Marek Malec

ul. Bohaterów W-wy 120, 28-100 Busko - Zdrój

3.

BIO- MED. Plus Zakład Gospodarki Odpadami

Szczukowskie Górki 1A

26-065 Piekoszów

4.

Firma Usługowa „ HEN- POL” Henryk Rubak

Wola Jachowa 155

26-008 Wola Jachowa

5.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262A

25-116 Kielce

6.

Usługi BHP Hel-PIK S.C.

ul. Szpitalna 36

28-200 Staszów

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA SANDOMIERZA NA LATA 2017-2032 do pobrania poniżej

PDFwersja pdf.
DOCXwersja docx.
 

Odbiór nieczystości ciekłych 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/gminnej jednostki organizacyjnej Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
1. F.H.U. „ Brody” ,

Włodzimierz Broda
ul. Kolejowa 6

27-620 Dwikozy
tel. 15 824 36 69
2. F.H.U. „ Mały” Grzegorz Chmiel
Mściów 45, 27-600 Sandomierz,
tel. 0 888 467 474
3.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
tel. 22 811 61 44

4.

WC Serwis  Sp. z o. o.  Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2 
41-808 Zabrze
tel. 0 801 133 088

5.

Marycha Gaz Group

Andrzej Kondrat
Gierlachów 74 
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 56 40, 727 569 885

6.

Krzysztof Kasperski

zam. Trześń  ul. Gorzycka 32,
39-432 Gorzyce
tel. 0 607 599 756
7.

SanTa- EKO

Sp. z o.o.

ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz
tel. 15 644 68 12

8.

PGKiM w Sandomierzu

Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 12
27-600 Sandomierz
15 832 33 12

9. mToilet   Sp. z o.o.

ul. Odlewnicza
503-231 Warszawa
tel. 800 000 800

10. „Basko”
Piotr Baska
Złota 156

27-650 Samborzec
tel. 501 678 507

Odnośniki do wydziałów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna


Minister Środowiska do Wojewodów
plakat - przyłącz budynek do sieci kanalizacyjnej
JPEGOUG pismo do gmin dot. nielegalnej eksploatacji kopalin VI.16
PNGGmina Sandomierz - Różane Unikaty Ziemi Sandomierskiej

Wersja XML