Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu

Brak opisu obrazka

Gmina Sandomierz realizuje przedsięwzięcie pn.: - „Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu”.

Realizacja przedsięwzięcia jest współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwaw ramach wieloletniego programu pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Realizacja zadania, w szczególności polega na wykonaniu następujących robót:

 • Roboty przygotowawcze;
 • Roboty ziemne;
 • Wykonanie warstwy odsączającej;
 • Wykonanie warstw podbudowy;
 • Wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej;
 • Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej;
 • Roboty związane z regulacją studni rewizyjnych;
 • Ułożenie chodnika z kostki brukowej;
 • Roboty wykończeniowe;

Remont ulicy Mokoszyńskiej przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej. Korzystnie wpłynie na redukcję emisji pyłów i hałasu. Remontowany odcinek znajduje się w pobliżu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, ODR-u oraz oddziału ARiMR w Sandomierzu. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poprawę dostępu do usług świadczonych przez instytucje publiczne.

Wykonawcą zadania jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa projektu - „Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu”

Kwota dofinansowania: 96 037,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 192 074,09 zł

 

 
 

Wersja XML