Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja

Brak opisu obrazka
 

 
Brak opisu obrazka
 

 

Sandomierz, 2019.09.04

Informacja o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W okresie od dnia 31.07.2019r. do dnia 30.08.2019r.na zadaniu pn. „Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”, wykonawca wykonywał:

 • montaż konstrukcji ścian wewnętrznych,
 • montaż warstw pokrycia dachowego,
 • tynki wewnętrzne ścian,
 • roboty elewacyjne,
 • roboty instalacji wodno- kanalizacyjnej i wentylacyjnej.

Zamówienie jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 
 

Informacja

o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16

pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

W okresie od dnia 01.06.2019r. do dnia 30.06.2019r.na zadaniu pn. „Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja”, wykonawca wykonywał:

 • roboty posadzkowe,
 • roboty murowe ścian zewnętrznych,
 • roboty żelbetowe elementów konstrukcyjnych,
 • roboty związane z wykonaniem sieci: wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej.

Zamówienia jest realizowane w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00
o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

 
 

Brak opisu obrazka
 

 

Brak opisu obrazka
 

 
Brak opisu obrazka

Informacja o realizacji projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”

Wersja XML