Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ks. bp dr Marian Zimałek

ks. bp dr Marian Zimałek

Ks. bp dr Marian Zimałek urodził się 9 maja 1931 r. w Makowie koło Radomia. Szkołę podstawową ukończył w Małęczynie, a gimnazjum w Radomiu. Następnie uczestniczył do Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia licealnego w Sandomierzu, gdzie w 1950 roku otrzymał świadectwo maturalne. Również w Sandomierzu odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w latach 1950- 1959. Kontynuował studia z zakresu prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zakończył je doktoratem z prawa kanonicznego. Jego Ekscelencja przyjął święcenia kapłańskie w Sandomierzu w sandomierskiej katedrze z rąk Biskupa Jana Kantego Lorka w dniu 29 maja 1955 r. Jego Ekscelencja pełnił funkcje:

- Notariusza Sądu Biskupiego w Sandomierzu w latach 1959 – 1968,
- Prefekta młodzieży sandomierskich szkół średnich i pomaturalnych w latach 1959-1973,
- Dyrektora wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu w latach 1968 – 1972,
- Spowiednika alumnów sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego w latach 1968 – 1972,
- Rektora Kościoła św. Ducha w latach 1968 – 1973, z Jego inicjatywy rozpoczęty został kapitalny remont Kościoła, dzięki któremu uratowane zostały cenne zabytki architektury i malarstwa, stanowiące dziedzictwo kultury narodowej,
- Kapelana szpitala sandomierskiego w latach 1968 – 1973, kiedy to wspomagał posługą kapłańską i duchownym najbardziej potrzebujących, chorych i umierających mieszkańców naszego miasta.
- Członka Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Diecezji Sandomierskiej w latach 1971- 1981, Diecezji Sandomiersko-Radomskiej w latach 1981 – 1992 i znów Diecezji Sandomierskiej od roku 1992 do chwili bieżącej.

Całokształt działalności i nieocenione, ogromne zasługi Księdza Biskupa Mariana Zimałka dla naszego miasta oraz wielkie, osobiste zaangażowanie w służbę, pomoc i wsparcie potrzebującym mieszkańcom naszego grodu, w pełni uzasadniają nadanie Jego Ekscelencji tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza, który jest jedynie właściwą forma doceniania, uhonorowania i podziękowania za 50 lat kapłaństwa poświęconych Sandomierzowi. Od 29 grudnia 2007 roku na emeryturze. Zmarł 12 listopada 2008 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Rada Miasta Sandomierza w uznaniu szczególnych zasług dla Sandomierza i wspólnoty jego mieszkańców przyznaje Jego Ekscelencji Księdzu Marianowi Zimałkowi Biskupowi Pomocniczemu Diecezji Sandomierskiej tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Uchwała Rady Miasta Sandomierza nr XXIV / 213 / 2005 z dnia 20.04.2005 r.

 

Wersja XML