Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wiesław Myśliwski

Wiesław Myśliwski

 

Wiesław Myśliwski znany polski pisarz współczesny pochodzi z okolic Sandomierza. Urodził się 25 marca 1932 r. w Dwikozach. Po II wojnie światowej uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu gdzie zdał maturę w 1951 roku. Z naszym grodem związane były lata młodości i początków dorosłości pisarza.

W utworach jego autorstwa często napotykamy miejscowe realia nienazwane, ale łatwe do zidentyfikowania. Szczególnie związana z Sandomierzem jest opublikowana w 1996 powieść „Widnokrąg”, za którą otrzymał w 1997 r. prestiżową Literacka Nagrodę „Nike”. W tym samym roku w uznaniu zasług dla literatury polskiej Prezes Rady Ministrów przyznał Mu swą Nagrodę II stopnia.

Jako wybitna osobistość polskiej literatury współczesnej z wielkim sentymentem i sympatia systematycznie odwiedza Sandomierz. Od wielu lat współpracuje z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu uczestnicząc w licznych spotkaniach okazjonalnych i autorskich oraz przewodnicząc jury konkursowemu corocznej, ogólnopolskiej, regionalistycznej „ Nagrody im. Aleksandra Patkowskiego”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Rada Miasta Sandomierza w uznaniu szczegółowych zasług nadaje Panu Wiesławowi Myśliwskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Uchwała Rady Miasta Sandomierza nr V / 40 / 2007 z dnia 7.03.2007 r.

 

Wersja XML