Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prof. Stanisław Adamczak

Prof. Stanisław Adamczak

 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c. urodził się w Sandomierzu 25 października 1948 r., przy ulicy Fortecznej 6. Jest synem Wincentego i Henryki z domu Dynkowskiej; pochodzi z rodziny rzemieślniczo-kupieckiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, a egzamin maturalny złożył w Collegium Gostomianum w Sandomierzu w szkole, w której tradycje sięgają czterystu lat. Mieszkając w Sandomierzu był aktywnym sportowcem, członkiem Sekcji Lekkoatletycznej Klubu Sportowego „Wisła” Sandomierz, a w czasie studiów członkiem AZS Warszawa i w tej dziedzinie miał znaczące osiągnięcia. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, nie mając jeszcze ukończonych osiemnastu lat, podjął studia dzienne na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1972 r. Tam otrzymał dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności przyrządy pomiarowe. W tym samym roku podjął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Prof. Stanisław Adamczak był aktywnym członkiem sandomierskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a jako instruktor tej organizacji pełnił funkcję komendanta wielu harcerskich obozów. Będąc pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej, organizował udział sandomierskich harcerzy w obozach w ramach „Operacji 1001-Frombork” i „Operacji Bieszczady 40”. Obecnie jako instruktor ZHP kieruje i opiekuje się zespołem wokalno-instrumentalnym „Wołosatki”, którego był założycielem w 1974 roku.

Z inspiracji profesora Stanisława Adamczaka w 1996 r. została powołana grupa inicjatywa do zorganizowana obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum, przypadających na 2002 r. Grupa ta w 2000 roku została przekształcona w stowarzyszenie pod nazwą Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Na przewodniczącego powołano prof. Stanisława Adamczaka, który wraz z licznym gronem absolwentów Collegium przygotował program jubileuszu szkoły o bogatej historii i wielkich tradycjach. Na posiedzeniu w roku 2002 Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego „Confraternitas Gostomianum” powołało go na stanowisko kanclerza Kapituły tego stowarzyszenia.

Prof. Adamczak – jako Rektor Politechniki Świętokrzyskiej – był pomysłodawcą, inicjatorem i sygnatariuszem umowy o współpracy, która podpisana została w 2011 roku pomiędzy miastem Sandomierzem a Politechniką Świętokrzyską.   Pokłosiem podpisania umowy były organizowane w Sandomierzu w latach 2011 i 2012 plenery artystyczne rysunkowo-malarskie dla studentów i kadry naukowej Katedry Architektury i Urbanistyki Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestnicy plenerów poznawali uroki sandomierskich zabytków i prezentowali swoje znakomite prace na Rynku Starego Miasta.

Ponadto, w początkach 2012 roku ogłoszony został konkurs dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej na projekt zagospodarowania Małego Rynku w Sandomierzu w wyniku, którego miasto otrzymało nagrodzone projekty wraz z prawami autorskimi do nich na własność, z możliwością ich wdrożenia. Dzięki współpracy i powyższym działaniom nieodpłatnie realizowane są zadania z zakresu promocji i projektowania naszego miasta.

 

 

Wersja XML