Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

prof. Andrzej Schinzel

prof. Andrzej Schinzel

Prof. zw. dr hab. Andrzej Schinzel urodził się 5 kwietnia 1937 roku w Sandomierzu. Jest synem znanego, wielce zasłużonego dla Sandomierza lekarza- społecznika Zygmunta Schinzla i Wandy Marii ze Świeżyńskich, artystki, malarki. Także w dalszych odnogach drzewa genealogicznego Andrzeja Schinzla spotykamy znamiona zasłużonego rodu ziemi sandomierskiej, jest on bowiem wnukiem Kazimierza Świeżyńskiego, dziedzica Wilczyc.

Lata dziecięce i młodość spędził w Sandomierzu. Już w szkole podstawowej wykazywał ponadprzeciętne zdolności w przyswajaniu wiedzy i to nie tylko obszaru nauk ścisłych. Interesowała go w szczególności matematyka, ale równie mocno język łaciński. Następnie podjął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu, gdzie jako 14-latek zwyciężył w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej, dwa lata później złożył maturę. Kolejnym punktem edukacyjnej ścieżki Schinzla były studia na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku matematyka. Niebywały talent matematyczny kształtowany pod okiem prof. Wacława Sierpińskiego został zwieńczony w 1960 roku pracą doktorską, co było przepustką do uzyskania kolejnych tytułów naukowych.

Kariera naukowa przebiegła u prof. Schinzla błyskawicznie – tytuł doktora habilitowanego matematyki uzyskał w 1962 roku, profesora nadzwyczajnego w 1967 roku, natomiast profesora zwyczajnego w 1974 roku.

W swoich pracach naukowych zajmował się zagadnieniami z zakresu teorii liczb, analityczną teorią liczb, algebraiczną teorią liczb, równaniami diofantycznymi, geometrią liczb, szczególnie algebraicznymi i arytmetycznymi aspektami wielomianów.

Był stypendystą Fundacji Rockefellera w Cambridge i Upsali (1960-1961). Wykładał na uniwersytetach w Columbus, Paryżu, Limoges, Pizie, Ann Arbor, Budapeszcie,

Jako prelegent uczestniczył m.in. w IX Zjeździe Matematyków Polskich w Krakowie, Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Nicei, I Konferencji Kanadyjskiego Stowarzyszenia Teorii Liczb w Banff, Konferencji z teorii liczb w Kyoto, Austriacko-Węgiersko-Słowackim sympozjum z teorii liczb w Grazu oraz Journees Arithmetiques w Bordeaux, Caen, Exeter, Ulm oraz w Limoges. Był uczestnikiem VII Seminarium Interdyscyplinarnego w Castel Gandolfo.

Od 1960 roku Schinzel pracował w Instytucie Matematycznym PAN, siedemnaście lat później został tam korespondentem, zaś na początku lat 90-tych stał się członkiem rzeczywistym PAN. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego (w latach 1981-83 pełnił funkcję wiceprezesa), Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Osterreichische Akademie des Wissenschaften. Przez wiele lat zasiadał w Komitecie Głównym Olimpiady Matematycznej.

Jest autorem około 200 prac głównie z teorii liczb oraz dwóch książek "Wacław Sierpiński", Warszawa 1976 i "Selected Topics on Polynomials", Ann Arbor 1982. Jest redaktorem i wydawcą pisma "Acta Arithmetica", pisał dla wielu tematycznych polskich i zagranicznych wydawnictw.

Laureat licznych nagród, m.in. Nagrody Wydziału Nauk Matematyczno-Fizycznych, Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych PAN, Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Zaremby, Nagrody Państwowej II stopnia, Nagrody Fundacji Jurzykowskiego. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Caen z 1998.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pamiątkowym im. Wacława Sierpińskiego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Uniwersytetu Warszawskiego,

Papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice oraz wielu ważnych polskich i zagranicznych odznaczeń i wyróżnień.

Przedstawiony powyżej życiorys prof. Andrzeja Schinzla dowodzi, że jest to jeden z najwybitniejszych, współczesnych naukowców w dziedzinie matematyki wywodzący się z Sandomierza. Osiągnięcia jakie ma na swoim koncie wybitny sandomierzanin są znaczącym powodem do przyznania mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza. Przy niezliczonych okazjach na naukowej arenie międzynarodowej obok nazwiska profesora pojawia się miejsce jego urodzenia, co jest niebywałym zaszczytem, ale również i promocją dla naszego miasta i jego mieszkańców.

 

 
Data publikacji:
2017-01-27
Wersja XML