Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

prof. Adam Myjak

prof. Adam Myjak

 

Adam Myjak urodził się 3 stycznia 1947 roku w Starym Sączu, jest synem Antoniego Myjaka i Marianny Borczuch. Wczesne lata dzieciństwa spędził w Częstochowie, z której w 1958 roku przeprowadził się z wraz z rodziną do Sandomierza. W naszym mieście ukończył szkołę podstawową, naukę kontynuował w I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum. W 1965 roku po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. Jego talent twórczy rozwijał się pod okiem najwybitniejszych wykładowców uczelni – Stanisława Kulona, Stanisława Słoniny, Zofii Demkowskiej i Bohdana Chmielewskiego. Studia w Warszawie związały Adama Myjaka z tym miastem i tutaj rozpoczął swoją karierę twórczą zaraz po ukończeniu z wyróżnieniem ASP. Macierzysta uczelnia stała się jego miejscem pracy, karierę naukową rozpoczął od najniższego szczebla, aż po tytuł profesora zwyczajnego. Był czterokrotnie wybierany na rektora warszawskiej ASP, przez cały okres pracy naukowej aktywnie rozwijał się jako twórca. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia: zdobył I nagrodę za "Najlepszą pracę roku 1967 studentów Warszawy" - rzeźba; w 1968 dwie II nagrody - za rzeźbę i III nagrodę oraz wyróżnienie za rysunek w ogólnopolskim konkursie o tematyce wojskowej; w 1970 - uhonorowany został III nagrodą w ogólnopolskim konkursie na dzieło plastyczne o tematyce kopernikowskiej; w 1971 - II nagrodą w ogólnopolskim konkursie "Człowiek, praca, środowisko", II nagrodą za rzeźbę "Stary aktor"; 1972 zdobył I i II nagrodę w konkursie na medal kopernikowski, I nagrodę i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie medalierskim z okazji XXX- lecia LWP; brązowy medal na III Festiwalu Sztuk Pięknych; w 1973 przyznano mu srebrny medal na IV Festiwalu Sztuk Pięknych; w 1979 - nagrodę Hiszpańskiej Federacji Żeglarskiej za rzeźbę "Żagiel" na VII Międzynarodowym Biennale "Sport w sztukach pięknych" w Barcelonie; w 1983 roku uzyskał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na pomnik powstania warszawskiego; w 1987 - nagrodę honorową X Międzynarodowej Sztuki Krajów Nadbałtyckich (Rostock); w 1990 otrzymał Nagrodę Projektu za ubiegły rok. Rok 2005 przyniósł prof. Adamowi Myjakowi jedno z najważniejszych wyróżnień – z rąk ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego otrzymał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis .

Twórca wychowany w Sandomierzu jest autorem 50 wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych, w tym w Musée d’Art Moderne de la ville de Paris w Paryżu, a także w Galerie Atlantis w Duisburgu. Jest także autorem licznych realizacji pomnikowych (np. Pomnik katyński dla tzw. Dolinki Katyńskiej na warszawskich Powązkach Wojskowych, Pomnik Tadeusza Kościuszki w Połańcu, Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zalesiu koło Warszawy); plenerowych (Orońsko, Wuppertal, Minheim nad Rurą, Duisburg, Düsseldorf); medalierskich (Jana Pawła II, I. Paderewskiego, J. Słowackiego, J. Kusocińskiego, S. Moniuszki, K. Pendereckiego, Mikołaja Kopernika); wnętrz (Kościół św. Krzyża w Warszawie - płaskorzeźba Matka Boska Katyńska); scenograficznych (do spektaklu "Prometeusz" w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu). Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum w Bochum, Muzeum Lehmbruck w Duisburgu, a także w zbiorach prywatnych krajowych i zagranicznych.

Sandomierz zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu Adama Myjaka. Liryczna podróż do czasów młodości i dzieciństwa to wspomnienia topografii Sandomierza, jego najciekawszych miejsc i zakątków. Artysta odwiedzając miasto upatruje w nim szczególnego genius loci. Ta wzajemna więź między twórcą, a miastem jest jednym z istotnych powodów do uhonorowania Adama Myjaka tytułem Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.

Wersja XML