Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

Stanisław Adamczak pochodzi z Sandomierza. Obecnie jest rektorem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a także doktorem honoris causa m.in.: Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Czechy). Jest specjalistą w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn, przewodniczącym Sekcji Inżynierii Jakości i Diagnostyki Komitetu Metrologii i Aparatury Polskiej Akademii Nauk.

 

Akt nadania
przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”

         
Szanownemu Panu
Prof. dr hab. inż. Stanisławowi Adamczakowi dr dr h.c.
    
Jego Magnificencji
Rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej,
Rodowitemu Sandomierzaninowi,
Kanclerzowi Kapituły
Stowarzyszenia Wychowanków
Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego
„Confraternitas Gostomianum”
     
- w podzięce za długie lata pamięci, sympatii
i wspierania swą działalnością
zacnej,ponad 400-letniej sandomierskiej szkoły
Collegium Gostomianum
oraz w uznaniu nieocenionych zasług
w rozsławianiu i promocji
naszego grodu
- jako wyraz hołdu i wdzięczności
nadaję
Honorowe Wyróżnienie
„Bene meritus”.
     
               
Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski

     
Sandomierz, dnia 8 października 2008 roku

Wersja XML