Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski, Biskup Senior

ks. prof. dr hab. Wacław Świerzawski

Biskup Wacław Świerzawski urodził się w Złoczowie w archidiecezji lwowskiej 14 maja 1927 r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk arcybiskupa metropolity lwowskiego E. Baziaka 11 grudnia 1949 roku. Odtąd pełnił posługę kapłańską w duszpasterstwie i na polu naukowym. Magister teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i magister prawa kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1975 r. otrzymał stopień dr hab. został docentem oraz kierownikiem katedry teologii liturgii, a także kuratorem katedry homiletyki na Papieskim Wydziale Teologicznym. 1981 r. uzyskał tytuł prof. nadzwyczajnego zaś siedem lat później prof. zwyczajnego, zostając dodatkowo kuratorem katedry teologii życia wewnętrznego. Wybrany w roku 1988 i ponownie w 1991r. rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej, pełni ten urząd do momentu mianowania go przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem diecezji sandomierskiej. 

Bp. Świerzawski jest autorem 64 książek i około 1300 artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny teologii liturgii i duchowości, drukowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jako dydaktyk, jest promotorem licznych prac magisterskich, licencjackich i doktorskich. Jest członkiem towarzystw naukowych w kraju i za granicą. W 1975 r. został powołany na członka Komisji Episkopatu Polski ds. Uchwał Soboru Watykańskiego II. Od 1983 r. należy do zespołu redakcyjnego polskiej wersji „Communio”. Od 1980 r. jest członkiem a od 1984 r. przewodniczącym Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatów Polski oraz wydawcą i redaktorem pisma „Anamnesis”. Od 1994 r. jest członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a od roku 1996 członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Rady Naukowej Episkopatu Polski. Sakrę biskupią otrzymał 28 kwietnia 1992 r. w katedrze sandomierskiej z rąk nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka.

Jako ordynariusz erygował w Sandomierzu dla kształcenia świeckich Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka. Podjął w diecezji wiele inicjatyw dotyczących struktur i duszpasterstwa, takich jak powołanie ośrodka Caritas, Domu Samotnej Matki, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej. Erygował przy katedrze Ośrodek Katechumenalny dla diecezji sandomierskiej. Otworzył Dom Rekolekcyjny w Radomyślu, Katolicki Dom Kultury „Arka” w Racławicach i Liceum Katolickie im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu. Wprowadził wieczystą adorację i dyżury w konfesjonale w kościele Św. Ducha w Sandomierzu. Zorganizował dla wszystkich parafii diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Przeprowadził Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej. Koncelebrował z Janem Pawłem II uroczystą Mszę Świętą w Sandomierzu podczas Jego pielgrzymki, przy udziale kilkuset tysięcy wiernych.

14 maja 2007 roku Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski wręczył biskupowi Wacławowi Świerzawskiemu honorowe wyróżnienie „Bene meritum”.

 

Akt nadania

przez Burmistrza Sandomierza
Honorowego Wyróżnienia
„Bene meritus”


W radosnym, jubileuszowym dniu
80 – lecia urodzin oraz
obchodów 15. rocznicy otrzymania
przez Jego Ekscelencję konsekracji biskupiej,
kierując się pragnieniem wspólnoty mieszkańców
naszego dziesięciowiekowego grodu,
w podzięce za lata posługi pasterskiej
poświęcone Sandomierzowi
i jego wiernemu ludowi
oraz w uznaniu nieocenionych zasług
dla Diecezji Sandomierskiej
- jako wyraz hołdu i wdzięczności
nadajęJego Ekscelencji 
Biskupowi Seniorowi 
Ks. Prof. Wacławowi Świerzawskiemu 
Honorowe Wyróżnienie 
„Bene meritus”. 


Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski


Sandomierz, dnia 14 maja 2007 roku

Wersja XML