Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sandomierz pomnikiem historii

 Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy "Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy" został wpisany na  listę Pomników Historii. 

   Rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii zostały wręczone przez Prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, która odbyła się 23 listopada br.

   Andrzej Duda powiedział, że uroczystość dzięki ogromnemu wsparciu wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego "daje szansę zrealizowania tego wielkiego zamierzenia, jakie razem podjęliśmy - że na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości będzie 100 Pomników Historii, czyli będzie 100 obiektów w Polsce wpisanych na tę ważną, prestiżową, istotną dla naszego dziedzictwa kulturalnego listę".

    Pomnik Historii "Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy" tworzą  liczne zabytki należące do najwyższej klasy dzieł architektury, rzeźby i malarstwa. Najcenniejsze z nich to: gotycka kolegiata, obecnie katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii z freskami w stylu rusko - bizantyńskim, znajdujący się nieopodal gotycki dawny dom mansjonarzy zw. Domem Długosza, późnoromański kościół pod wezwaniem św. Jakuba z klasztorem dominikanów, średniowieczny układ urbanistyczny miasta z prostokątnym rynkiem i geometryczną siatką ulic, otoczony pozostałościami murów miejskich z zachowaną gotycką Bramą Opatowską, jeden z kilku zachowanych w Polsce gotycko-renesansowych ratuszy miejskich, barokowy gmach szkoły jezuickiej zw. Collegium Gostomianum, dawne klasztory reformatów i benedyktynek. Oprócz szczególnych wartości zabytkowych, Sandomierz wyróżnia się wartościami przestrzenno-krajobrazowymi. Miasto położone jest malowniczo na skraju nadwiślańskiej wysoczyzny, na kilku wzgórzach rozdzielonych wąwozami m. in.: Wąwozem Królowej Jadwigi i Wąwozem Piszczele. 

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

pomnik-historii.jpeg

Poniżej znajduje się Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania za pomnik historii Sandomierza wraz z mapą.

Pliki do pobrania:

PDFRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf rozmiar: 4.21 MiB (4,21MB)
PDFMapa.pdf rozmiar: 1.23 MiB (1,23MB)
 

 

Wersja XML