Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sandomierz otrzymał duże pieniądze na rewitalizacje

Umowę na dofinansowanie projektów: „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” oraz „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych” podpisali 14 marca 2018 r.  w Urzędzie Marszałkowskim Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Marek Bronkowski Burmistrz Sandomierza. 

  Wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”. Wartość całkowita projektu to 39 079 653, 53 zł, a dofinansowanie unijne to 23 075 811, 42 zł. Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu kompleksowych i wieloaspektowych działań, które wpłyną na ożywienie społeczne i gospodarcze, odnowienie techniczne i funkcjonalno– przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Sandomierza przy jednoczesnej dbałości  o środowisko naturalne. 7 359 810 zł to kwota jaką miasto otrzymało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”.

   Dzięki temu, w mieście zostaną wykonane prace obejmujące między innymi:
- renowację zabytkowych murów obronnych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego, 
- stworzenie modelu Klasztoru Dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z Kościołem pw. św. Marii Magdaleny, który posłuży jako wizualizacja, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych,
- powstanie ścieżki turystycznej „Sandomierz - Historia Światłem Malowana” o długości ok. 2,5 km. Będzie to produkt turystyczny adresowany do mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Osiem, spośród najważniejszych obiektów zabytkowych Sandomierza zostanie podświetlonych nowoczesnymi oprawami LED. Będą to: mury miejskie, Brama Opatowska, Kamienica Oleśnickich, Ratusz, budynek Urzędu Miejskiego, Furta Dominikańska, Collegium Gostomianum i Zamek Królewski.
- oznakowanie Gór Pieprzowych (wstawienie tablic informacyjnych, opisujących m.in. florę i faunę gór),
- powstanie dwóch nowych produktów turystycznych: trasy kajakowej od Bulwaru nad Wisłą do Gór Pieprzowych o długości około 5,1 km oraz stworzenie przestrzeni do rekreacji i odpoczynku, a także zagospodarowanie terenu Bulwaru nad Wisłą, w tym budowa ścieżki rowerowej o długości około 1,45 km.
   Projekt realizowany będzie od kwietnia 2018 do października 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 11 143 390, 82 zł.

 

 

Wersja XML