Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierz na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć obszaru całego Miasta.

Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018r.

Fiszki można składać na sekretariacie Urzędu Miejskiego adres: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz lub przesyłać e-mailem do Lidii Sulickiej-Tworek – Urząd Miejski w Sandomierzu e-mail: i/lub Rafał Graczkowski – firma GRACZKOWSKI DOTACJE Sp. z o.o. e-mail:

Niniejsze zaproszenie stanowi etap konsultacji społecznych związanych z aktualizacją „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierz na lata 2016-2023”.

Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego DOCWZÓR FISZKI
 

Wersja XML