Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032

Opracowanie niniejszego dokumentu związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.).

W celu zapoznania się z programem proszę o pobranie poniższego pliku:

Plik do pobrania:
PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032.pdf (3,81MB)

2a. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

Szczegóły programu znajdują się w załączniku: PDFUchwała APOŚ Sandomierz.pdf (4,77MB)

 

2b. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022

Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się ze szczegółami Programu Ochrony Środowiska dla Sandomierza proszę pobrać poniższy plik

PDFProgram Ochrony Środowiska.pdf (1,83MB)
 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2009-2016

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 w art. 17 w celu realizacji założeń polityki ekologicznej państwa obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska.

PDFProgram ochrony środowiska 2009-2016.pdf (2,34MB)
 

4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Sandomierza

Na terenie miasta Sandomierza obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku, który został uchwalony przez Radę Miasta Sandomierza w dniu 15 marca 2006 roku.

5. Program Ochrony Środowiska Gminy Sandomierz

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami Programu Ochrony Środowiska dla Sandomierza pobierz poniższy plik.

PDFProgram ochrony środowiska 2004 r. pdf. (3,51MB)
 

6. Autoryzowany Punkt Zbiórki Odpadów w Janczycach

Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki (do którego należy gmina miejska Sandomierz) podpisał z MB Recycling umowę na prowadzenie Autoryzowanego Punktu Zbiórki w Janczycach, gmina Baćkowice, powiat opatowski. Jest to punkt, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddać niesprawny, czy zużyty sprzęt RTV i AGD (zgodnie z prawem takie sprzętu nie wolno wyrzucać na śmietnik). Wyrzucając na śmietnik zużyte baterie, stary czy niesprawny sprzęt RTV i AGD często nie zdajemy sobie sprawy, że popełniamy wykroczenie ze które grozi kara grzywny do 5000 zł. Widok odkurzaczy, telewizorów itp. na śmietnikach nikogo nie dziwi. Jednak te przedmioty zawierają szkodliwe substancje (np. azbest, rtęć, brom) i stanowią zagrożenie dla środowiska, dlatego nie mogą być składowane w dowolnym miejscu. Tego typu śmieci, określane jako Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny, powinny być oddawane do specjalnie wyznaczonych – stałych lub czasowych – punktów zbiórki. Z takich punktów sprzęt trafia do zakładów recyklingowych, gdzie demontuje się urządzenia i usuwa szkodliwe substancje, a same materiały są przekazywane do użytku wtórnego. Zużyte lodówki, suszarki lub telewizory należy oddać do odpowiedniego do Autoryzowanego Punktu Zbiórki. Taki punkt znajduje się w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach, gmina Baćkowice, powiat opatowski.

Wersja XML