Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opieka społeczna i ochrona zdrowia

UCHWAŁA w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Pliki do pobrania:
PDFUCHWAŁA w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. (1,17MB)
 

Sprawozdanie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii V_57_2019

Pliki do pobrania:
PDFSprawozdanie z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii V_57_2019 (514,21KB)
PDFGminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Sandomierzu na 2019 rok V_58_2019 (1,10MB)
 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2017 r.

Pliki do pobrania:
RTFSprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2017 (700,19KB)
 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla miasta Sandomierza

Pliki do pobrania:
PDFMiasto Sandomierz 2017 - Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych (3,80MB)
PDFUCHWAŁA NR LIII/720/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok (957,06KB)
PDFUCHWAŁA RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2017 - 2022 (2,16MB)

 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Treść sprawozdania znajduje się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:
PDFsprawozdanie_z_realizacji_rocznego_harmonogramu_strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych.pdf rozmiar: 305.98 KiB (305,98KB)
 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 r.

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii proszę pobrać poniższy plik.

PDFXXXVII-383-2014 program profilaktyki_1.pdf (4,67MB)
 

2. Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych - Sandomierz 2012

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych proszę pobrać poniższy plik.

PDFStrategia rozwiązywania problemów społecznych Sandomierz.lnk-1.pdf (1,42MB)
 

3. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Sandomierza na lata 2011-2015

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się z Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego proszę pobrać poniższy plik.

DOCXProgram ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Sandomierza na lata 2011-2015.docx (72,20KB)
 

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020

Jeżeli chcą Państwo zapoznać sie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020 proszę pobrać poniższy plik.

PDFStrategia rozwiązywania problemów społecznych Sandomierz.lnk-1.pdf (1,42MB)
 

5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013

Jeżeli chcą Państwo zapoznać się ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2007-2013 proszę pobrać poniższy plik.

DOCStrategia RPS gm Sandomierz wersja końcowa.doc (3,34MB)

Wersja XML