Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Promocja i rozwój miasta

Strategia marki Miasta Sandomierza

Jeżeli chcesz zapoznać się ze Strategią marki Miasta Sandomierza pobierz poniższy plik.

Plik do pobrania:
PDFStrategia marki Miasta Sandomierza
 

 

Księga znaku logotypu graficznego miasta Sandomierza

Pliki do pobrania:
PDFKsięga znaku graficznego miasta Sandomierza
 

 

Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025

Jeżeli chcesz zapoznać się ze Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 pobierz poniższy plik.

Pliki do pobrania:
PDFStrategia rozwoju miasta Sandomierza.pdf rozmiar: 2.16 MiB


PDFSprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2016-2018
 

Wersja XML