Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawne związane z problematyką gospodarowania odpadami

Pliki do pobrania:

PDFUchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów.pdf
PDFUchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf
PDFUchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów.pdf
PDFUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza.pdf
PDFUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego zakresu świadczenia usług.pdf

 

Wersja XML