Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skwer Solidarności

Jest to obszar zielony u podnóża Bramy Opatowskiej, przy parkingu od strony ul. Adama Mickiewicza. Z uwagi na usytuowanie, obszar ten od 2017 r. jest poddawany rewitalizacji. Jesienią tego roku dokonano wnikliwej analizy możliwości poprawy estetyki tego miejsca, które z uwagi na stałe zacienienie, panujący półmrok oraz zdziczałą roślinność stwarzającą możliwość zaśmiecania, obok błotnistych alejek nie zachęcało do odpoczynku (fot. 1). A przecież skwer Solidarności jest miejscem reprezentacyjnym w Sandomierzu.
Zatem już w 2017 r. podjęto decyzję o usunięciu części schorowanych drzew i dokonano tego po uzyskaniu zgody na ich usunięcie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach Delegaturze w Sandomierzu. Pozostawione drzewa w latach 2018 i 2019 zostały poddane zabiegom sanitarno-pielęgnacyjnym polegającym na zdjęciu posuszu (naturalnie pojawiającego się w zbytnio zagęszczonych koronach) oraz usunięciu z ich koron gałęzi i pędów porażonych chorobami oraz zasiedlonych przez szkodniki, czemu sprzyjało zagęszczenie koron i brak dostępu światła (fot. 2 i 3). Drzewa zostały potraktowane tak, że trzeba się przyjrzeć aby zauważyć, iż w ogóle były poddane jakiemukolwiek cięciu. Dzięki temu wszystkie egzemplarze znajdujące się na skwerze stanowią obecnie ozdobę tego miejsca, dają cień dla ludzi i schronienie dla ptaków (fot. 4).
W listopadzie 2018 r. ścieżki i alejki na skwerze zostały utwardzone (fot. 5). Zamontowano także nowe ławki oraz posiana została trawa odmiany odpowiedniej do miejsc zacienionych. Wiosną 2019 r. wszystkie krzewy poddano zabiegom pielęgnacyjno-sanitarnym oraz posadzone zostały nowe drzewa. Wybrano do tego celu wiąz górski odmianę ‘Camperdownii’ – niewielkie drzewo z malowniczą, parasolowatą koroną i zielonymi liśćmi (fot. 6). Dwa takie drzewa zostały posadzone po lewej stronie wejścia na skwer od ul. Generała Michała Sokolnickiego. Natomiast po prawej stronie tej alejki, posadzono dwa drzewa buka pospolitego o pokroju płaczącym odmiany ‘Purple Fountain’ (fot. 7). Drzewa te mają w sezonie wegetacyjnym czerwone liście, co stanowi barwne uzupełnienie zieleni. W pobliżu tych drzew posadzone zostały krzewy tawuły wczesnej, które obficie pokrywają się białym kwieciem na przełomie kwietnia i maja.
Pamiętając o konieczności zapewnienia ferii barw przez cały sezon wegetacyjny posadzone zostały krzewy trzmieliny oskrzydlonej odmiany ‘Fireball’. Latem mogą one nie przyciągać uwagi, ponieważ niczym szczególnym nie wyróżniają się, ale szykują „piękne szaty” na okres jesienny, kiedy ich liście wcześniej niż gatunek wybarwiają się na piękny czerwony kolor, co sprawia wrażenie „płonącego krzewu”.
Z uwagi na to, że usunięte zostały ze skweru schorowane głogi, powrócono z tym gatunkiem z powrotem w to miejsce. Pomiędzy nowymi ławkami wzdłuż głównej alejki na skwerze, posadzone zostało kilka sztuk głogów pośrednich odmiany ‘Paul’s Scarlet’. Drzewa te pokrywają pełne, różowe kwiaty na przełomie maja i czerwca (fot. 8). Kolejne gatunki drzew posadzone na skwerze to Hammamelis intermedia ‘Diane’ – oczar pośredni o karminowo-czerwonych kwiatach pojawiających się w styczniu (fot. 9) i Corylus avellana ‘Purple Umbrella’ – leszczyna tworząca nieduże drzewko o parasolowatym, płaczącym pokroju i czerwonych liściach.
Wspomnieć tu należy o dostojnej ałyczy, która choć bywa dla niektórych uciążliwa z uwagi na opadające już w sierpniu owoce, pozostała na skwerze z uwagi na piękny pokrój i obfite kwitnienie wiosną (fot. 10). Innymi drzewami kwitnącymi w tym obszarze są kasztanowce białe, a drzewostan uzupełniają klony, wiązy oraz świerki.
W różnych obszarach skweru posadzone zostały byliny. Wśród nich na uwagę zasługują barwne trawy ozdobne: wydmurzyca piaskowa ‘Blue Dune’ o sinych liściach (fot. 11), imperata cylindryczna ‘Red Baron’ o czerwonych zakończeniach liści oraz dostojne miskanty i rozplenice (fot. 12). Trawy nadają niepowtarzalny charakter miejscom gdzie są posadzone i stanowią ozdobę przez cały rok, nawet zimą.
W miejscach zacienionych posadzone zostały różne odmiany funkii, o barwnych i różnej wielkości liściach, a przy starych murach – paprocie (fot. 13). Innymi gatunkami posadzonymi jesienią 2019 r. są sasanki (fot. 14), przylaszczki, miodunki plamiste (fot. 15) i zawilce gajowe (fot. 16).
Wiosną 2019 r. na sztucznie usypanym wzniesieniu postawiono stary gazon na kwiaty, który przewieziony został z ul. Juliusza Słowackiego, gdzie od lat tkwił zakopany w glebie. Po oczyszczeniu zyskał nowe życie i sadzone są w nim kwiaty sezonowe (bratki – fot. 17; kwiaty letnie – fot. 18 i wrzosy).
W ubiegłym roku pomiędzy ławkami przy głównej alejce wysiano próbnie mieszankę kwiatów łąkowych. Okazało się, że stanowisko to im sprzyja i do jesieni cieszyły przechodniów ferią barw (fot. 19). Jeżeli będzie możliwe rośliny te będą wysiane także w bieżącym sezonie.
W październiku 2019 r. na skwerze Solidarności wokół gazonu z kwiatami sezonowymi posadzone zostały cebulki krokusów o kwiatach w czterech kolorach: żółtym, białym, niebieskim i fioletowym (fot. 20). Kwitły pięknie.
Od 2018 r. na barierce wzdłuż traktu pieszego do Bramy Opatowskiej montowane są donice z kwiatami letnimi (fot. 21), które do jesieni ubarwiają widoki.
Pod koniec listopada 2019 r. posadzone zostały niewysokie krzewy berberysu Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ i tawuły nippońskiej Spiraea nipponica ‘White Carpet’ (fot. 22). Berberys jest ozdobny przez cały sezon wegetacyjny, charakteryzuje się kulistym pokrojem oraz liśćmi o czerwonej barwie, a tawuła ma pokrój płożący, a jej białe kwiaty pojawiają się na krzewach w czerwcu. Aby chwasty nie zagłuszały posadzonych jesienią krzewów, cały obszar został zabezpieczony brązową agrotkaniną. Przepuszcza ona wodę, ale nie pozwala konkurencyjnym roślinom zdominować nowo posadzonych. Planowane jest przykrycie tkaniny korą, ale na to trzeba będzie poczekać, tak jak i na kolejne działania na skwerze Solidarności.

 

 

Wersja XML