Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Malownicza staromiejska uliczka w Sandomierzu

Podwale Górne (fot. 1) przebiega wzdłuż sandomierskiej starówki od strony zachodniej. Łączy ulice Zamkową z Adama Mickiewicza i jest wyłożone brukiem, co nadaje ulicy staromiejski charakter. Dodatkowo jej usytuowanie – na tarasie pomiędzy położoną na wzgórzu starówką (fot. 2), a w dole – traktem pieszym Podwala Dolnego (fot. 3) sprawia, że uliczka jest bardzo malownicza, szczególnie za sprawą roślinności i widoków.

Od starówki do ulicy Podwale Dolne prowadzą znajdujące się w kilku miejscach zbocza zachodniego schody oraz Furta Dominikańska tzw. Ucho Igielne, której uroku dodaje spływający kaskadowo po murze bluszcz (fot. 4). Wzgórze sandomierskie na pewnym, stromym odcinku umocnione jest murem, nad którym malowniczo wyrósł wiąz (fot. 5). Jego pień jest wygięty w dolnej części i stanowi piękny okaz drzewa radzącego sobie w trudnych warunkach. Drzewo to w 2018 r. zostało wypielęgnowane przez specjalistów w sztuce arborystycznej. Z drugiej strony Ucha Igielnego, na zboczu poniżej zabytkowych budynków znajduje się ogród kwiatowy, w którym dominujące miejsce przypadło czereśni. W 2019 r. była ona poddana zabiegom pielęgnacyjno-sanitarnym (fot. 6). Natomiast poniżej Ucha Igielnego uwagę przykuwa rosnąca przy parkingu ałycza, pokryta obecnie białym kwieciem (fot. 7). Schodząc schodkami od parkingu w kierunku Podwala Dolnego i Rawelinu po lewej stronie, patrząc w stronę Zamku Królewskiego roztacza się malowniczy widok naturalistycznego zadrzewienia, które obecnie złoci się kwitnącym na żółto ziarnopłonem wiosennym (fot. 8). Natomiast jadąc, czy idąc w stronę ulicy Adama Mickiewicza możemy podziwiać barwne połacie utworzone przez krzewy, których zadaniami są: wzmocnienie skarpy na zachodnim zboczu starówki oraz poprawienie jej estetyki. Znajduje się tam wiele gatunków krzewów o odmiennej barwie lub fakturze liści m.in. trzmieliny, irgi, berberysy, róże, kolcowój zwyczajny, bluszcz zielony, jałowce i kosodrzewina. Niektóre z nich także kwitną (forsycja). Pomiędzy krzewami zauważymy rosnącą w połowie zbocza piękną robinię akacjową, po pniu której wspina się zimozielony bluszcz (fot. 9). Robinia ta była poddana zabiegom pielęgnacyjno-sanitarnym w 2018 r. i dzięki temu jest malowniczym uzupełnieniem roślinności przy zachowanym naturalnym pokroju drzewa, charakterystycznym dla gatunku. Na przełomie maja i czerwca odwdzięcza się pięknym kwitnieniem. Być może wówczas będzie można podziwiać ją podczas spacerów. Podobnym zabiegom jak robinia, poddany był rosnący na zboczu wyżej nieco niż robinia ale poniżej synagogi kasztanowiec biały (fot. 10). 

Przy skrzyżowaniu Podwala Górnego z Podwalem Dolnym i z ulicą Tatarską, wzdłuż chodnika położonego przy parkingu, kwitną obecnie drzewa śliwy wiśniowej (Prunus cerasifera ‘Pissardii’). Stanowią wyraźnie różowy akcent (fot. 11). Z kolei stojąc tyłem do śliw widzimy renesansową attyką wieńczącą Bramy Opatowskiej, którą obecnie można podziwiać od tej strony z uwagi na brak liści na orzechach włoskich rosnących przy schodkach na zboczu (fot. 12). W murawie pomiędzy drzewami na zboczu staromiejskim, gdzie trawa nie została jeszcze skoszona kwitną przetaczniki ożankowe, fiołki wonne i stokrotki (fot. 13). Gdy wydadzą nasiona przed koszeniem, w następnym roku będzie ich znacznie więcej.

 

Wersja XML