Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozpoczął się nabór wniosków w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu:

- pomocy społecznej,

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- przeciwdziałania przemocy,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 840 000 zł

Oferty można składać do dnia 29 marca 2021 r.

Więcej informacji w poniższym linku:

http://bip.sejmik.kielce.pl/.../9017-ogloszenie-otwartego...

Wersja XML