Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego

Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego (M.O.R.O.) znajduje się w strukturach Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek 8.00-17.00

wtorek-czwartek 7.30 do 15.30

piątek 7.30-14.30

W M.O.R.O. można uzyskać informacje dotyczące działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Sandomierza oraz Karty Dużej Rodziny.

***
Kontakt:
Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego
Urząd Miejski w Sandomierzu
ul. Mariacka 1

(dawne Kolegium Językowe)
27-600 Sandomierz
tel.: 15 815 41 13 lub 15 832 84 13

Zajęcia i dyżury specjalistów prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Sandomierzu odbywają się zgodnie z harmonogramem w formie realizacji zadania publicznego w ramach programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest finansowany przez samorząd miasta Sandomierza.  

Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie, profesjonalnie i anonimowo.    


TELEFONY DO PUNKTU EDUKACYJNO – KONSULTACYJNEGO 
czynne w godzinach dyżurów specjalistów:
15 832 84 13 (T.P. S.A.)

adres mailowy :

e-mail: 

e-mail: 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML