Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzina 500+

rodzina 500 +.jpeg

Szanowni Państwo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu pragnie poinformować, że 2 marca 2016 r. Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę nr XXII/226/2016 o wyznaczeniu Ośrodka, jako jednostki realizującej świadczenie wychowawcze skierowane do rodzin w ramach programu

Rodzina 500+.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2016 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu będzie prowadziła sprawy związane z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków, ich opracowywaniem pod kątem ustalenia uprawnień do świadczenia, wydawaniem decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia wychowawczego. W dalszej kolejności Ośrodek będzie również prowadził weryfikację wykorzystania środków z przeznaczeniem na  opiekę i wychowanie dziecka.

Uzyskanie informacji w sprawie świadczenia oraz przyjmowanie wniosków będzie również możliwe w Sekcji Świadczeń Rodzinnych mieszczącej się w budynku OPS na ulicy Żydowskiej 6c.

Równocześnie przypominamy o możliwości uzyskania informacji dotyczących świadczenia za pośrednictwem działającej od 1 marca 2016 r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej tj. 7-15 poniedziałek – czwartek oraz 8-16 piątek  SANDOMIERSKIEJ INFOLINII500+ pod numerem tel. 790 790 991

Prosimy o odwiedzanie strony internetowej Ośrodka pod adresem – www.ops.sandomierz.pl oraz strony internetowej Urzędu Miasta – www.sandomierz.pl , gdzie na bieżąco będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach i nowościach dotyczących świadczenia.

Przekazujemy Państwu za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej ŚUW link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do źródłowych materiałów:

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/rodzina-500-plus/10239,Rodzina-500-plus.html

Codziennie w godzinach 7:30 – 15:30 działa również INFOLINIA Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  pod numerem telefonu 41 342 16 35 oraz 41 342 12 05

Istnieje również możliwość zadawania pytań drogą mail-ową na adresy:  i 

Pliki do pobrania:

ODTwniosek - świadczenie 500+ (36,26KB)
PDFwniosek - świadczenie 500+ (150,30KB)


rodzina 500 + dół, miniatura.jpeg

Wersja XML