Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sandomierska Karta Mieszkańca

Szanowni Mieszkańcy Sandomierza, informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu można odbierać Sandomierską Kartę Mieszkańca. SKM uprawnia do różnego rodzaju zniżek, ulg, zwolnień i innych udzielanych przywilejów przez Gminę Sandomierz oraz podmioty uczestniczące w Programie.

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

DOCXZarządzenie w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania Sandomierskiej Karty Mieszkańca oraz dokumentów związanych z Programem Sandomierska Karta Mieszkańca
DOCRegulamin wydawania i użytkowania Sandomierskiej Karty Mieszkańca
DOCXWzór Sandomierskiej Karty Mieszkańca
DOCXWNIOSEK O WYDANIE SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
DOCXWNIOSEK O WYDANIE SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA DLA MIESZKAŃCA ORAZ JEGO DZIECI LUB DZIECI POZOSTAJĄCYCH POD JEGO OPIEKĄ PRAWNĄ
DOCXWNIOSEK O WYDANIE KOLEJNEJ SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
DOCXWNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA
DOCXDEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „SANDOMIERSKA KARTA MIESZKAŃCA”
DOCXLISTA UPRAWNIEŃ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SANDOMIERZ W RAMACH PROGRAMU „SANDOMIERSKA KARTA MIESZKAŃCA” OFEROWANYCH PRZEZ GMINĘ SANDOMIERZ
DOCXWzór umowy między Gminą Sandomierz a Partnerem Programu
DOCXWzór oznaczenia Partnera Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca”
 

sandomierska karta mieszkańca

Wersja XML