Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sandomierska Karta Mieszkańca

Szanowni Mieszkańcy Sandomierza, informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu można odbierać Sandomierską Kartę Mieszkańca. SKM uprawnia do różnego rodzaju zniżek, ulg, zwolnień i innych udzielanych przywilejów przez Gminę Sandomierz oraz podmioty uczestniczące w Programie.

Dodatkowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

DOCXZarządzenie w sprawie regulaminu wydawania i użytkowania Sandomierskiej Karty Mieszkańca oraz dokumentów związanych z Programem Sandomierska Karta Mieszkańca (14,23KB)
DOCRegulamin wydawania i użytkowania Sandomierskiej Karty Mieszkańca (49,00KB)
DOCXWzór Sandomierskiej Karty Mieszkańca (1,07MB)
DOCXWNIOSEK O WYDANIE SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA (16,13KB)
DOCXWNIOSEK O WYDANIE SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA DLA MIESZKAŃCA ORAZ JEGO DZIECI LUB DZIECI POZOSTAJĄCYCH POD JEGO OPIEKĄ PRAWNĄ (16,67KB)
DOCXWNIOSEK O WYDANIE KOLEJNEJ SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA (16,15KB)
DOCXWNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE SANDOMIERSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA (16,19KB)
DOCXDEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „SANDOMIERSKA KARTA MIESZKAŃCA” (15,66KB)
DOCXLISTA UPRAWNIEŃ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SANDOMIERZ W RAMACH PROGRAMU „SANDOMIERSKA KARTA MIESZKAŃCA” OFEROWANYCH PRZEZ GMINĘ SANDOMIERZ (17,29KB)
DOCXWzór umowy między Gminą Sandomierz a Partnerem Programu (15,59KB)
DOCXWzór oznaczenia Partnera Programu „Sandomierska Karta Mieszkańca” (1,34MB)
 

sandomierska karta mieszkańca

Wersja XML