Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasze miasto

Urząd Miejski w Sandomierzu stale podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zwiększanie atrakcyjności turystycznej Sandomierza. Nowe drogi, chodniki, place zabaw, boiska szkolne, ścieżki pieszo-rowerowe to tylko niektóre inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie w sandomierskim grodzie. Nowe inwestycje infrastrukturalne i turystyczne wpływają na poprawę wizerunku miasta wśród turystów oraz na większe zadowolenie z życia mieszkańców, którzy mogą przebywać w otoczeniu przyjaznym dla ludzi i środowiska.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w Sandomierzu trzeba zaliczyć projekty „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap I i II” w ramach których odnowiono Ratusz i Bramę Opatowską, przebudowano Mały Rynek, oddano do użytku nowy „Park Piszczele” oraz wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe łączące „Park Piszczele”, Stare Miasto oraz Bulwar nad Wisłą. Łączny koszt 2 etapów projektu wyniósł 15.613.951 zł.

Ważną inwestycją, która przyczyni się do promocji i rozwoju turystyki w Sandomierzu jest zakończony w 2011 r. projekt „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to: 16.790.366 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 13.069.085 zł. W ramach projektu powstały: nowoczesna przystań dla sprzętu pływającego, informacyjno - rekreacyjny Budynek Sportów Wodnych oraz doskonale wyposażony plac zabaw dla dzieci. Wzdłuż brzegu Wisły powstała również wspaniała promenada, która zapewne stanie się ulubionym miejscem spacerowym dla mieszkańców tysiącletniego grodu oraz turystów odwiedzających Sandomierz.

W roku 2012 zakończono realizację projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza” dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniosła 18 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji 43,1 mln zł. Inwestycja objęła budowę i renowację sieci kanalizacji sanitarnej, wymianę i budowę wodociągu oraz renowację i budowę kanalizacji deszczowej w obrębie Starego Miasta; budowę kanalizacji ulic Trześniowskiej i Holowniczej (prawobrzeżna część Sandomierza) oraz modernizację istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków.

W części Nasze miasto odnajdą Państwo m.in. szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych inwestycji i projektów, opracowanych planów i strategii oraz ofert inwestycyjnych. W dziale Nasze Miasto można odnaleźć również ważne dla wszystkich mieszkańców informacje dotyczące opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz oświaty.

Informacje dotyczące położenia gruntów, działek, budynków można znaleźć na mapie katastralnej Sandomierza: http://sandomierz.e-mapa.net/

 

 

Wersja XML