Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.6845.3.12.2022.IPI

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r

o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021.poz.1899  z późn. zm. )

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Lp.

Nr dz.

Pow.

m2

 

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz  za rok VAT

Uwagi.

 

1

 

cz.dz.1406/84

Sandomierz Prawobrzeżny

 

67,5m2

 

KI1S/00075224/5

 

 ul Portowa

obręb Prawobrzeżny

 

Użytki zielone

 

Zieleń urządzona

 

1 rok

 

20,00 netto zł + 4,60 vat  =

24,60 zł brutto

 

Ustalony czynsz dzierżawny dzierżawca  zobowiązany jest uiszczać do 15-go  każdego roku kalendarzowego.

Okres wywieszenia

Wykazu – 21 dni.

Waloryzacja czynszu

Dzierżawnego- 1x/rok

wg wskaźnika wzrostu

cen towarów i usług

konsumpcyjnych.

Tryb bezprzetargowy.

Stawki czynszu dzierżawnego ustalono na podstawie

Zarządzenia Nr G.6845.1.2012 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 października 2012 roku.

 

 

 

Sandomierz, dnia 29.09.2022r.

Z up. Burmistrza

Janusz Stasiak

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wersja XML