Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

GN.6845.3.6.2022.IPI

GN.6845.3.7.2022.IPI

                                                                      Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r

                                                         o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021r. poz.1899 ze.zm. )

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Sandomierz, 05.05.2022r.                                                                                                                                                                                                                 

Lp.

Nr dz.

 

Pow.

 

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz dzierżawy

 

Uwagi.

  1.

 

 

 

 

2.

 

  cz. dz. 1359/7

Sandomierz Lewobrzeżny

 

  cz. dz. 1346/5

Sandomierz Lewobrzeżny

 

 

 

2,40 ha

 

 

   0,32 ha

 

 

KI1S/00096960/9

 

 

 

KI1S/00055143/7

 

 

Przy

Bulwarze Nad Wisłą

 

   Międzywale

   Rzeki Wisły

       

 

 

 

Użytki zielone

 

 

 

Użytki zielone

 

Uprawy rolne

 

 

 

Uprawy rolne              

 

1 rok

 

 

 

1 rok

 

Roczny czynsz dzierżawy w wysokości: od 1 ha UR

równowartość 2q żyta, określanego dla potrzeb podatku rolnego w danym roku.

 

Czynsz dzierżawy płatny do dnia 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

 

 

 

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego –  1 x / rok wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Czynsz dzierżawy ustalony jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 marca 2006r.

Nr XXXIV/314/2006               w sprawie określania wytycznych do wydzierżawienia  gruntów Gminy Sandomierz.

 

 

                                                                                                                                                                  Burmistrz Sandomierza

                                                                                                                                                                        Marcin Marzec

 

GN.6845.3.8.2022.IPI

GN.6845.3.9.2022.IPI

                                                                      Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r

                                                         o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U.2021r. poz.1899 ze.zm. )

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

   Sandomierz, 05.05.2022r.                                                                                                                                                                                                           

Lp.

Nr dz.

 

Pow.

 

Nr KW

Położenie.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Okres

dzierżawy

Czynsz dzierżawy

 

Uwagi.

  1.

 

 

 

 

2.

 

  cz. dz. 1982/6

Sandomierz Prawobrzeżny

 

  cz. dz. 1982/8

Sandomierz Prawobrzeżny

 

 

 

1,20 ha

 

 

   5,40 ha

 

 

KI1S/00080711/4

 

 

 

KI1S/00080711/4

 

 

Przy

ul. Koćmierzów

 

 

Przy

ul. Koćmierzów

 

 

Użytki rolne

 

 

 

Użytki rolne

 

Uprawy rolne

 

 

 

Uprawy rolne              

 

3 lata

 

 

 

3 lata

 

161,30 zł  brutto

 

 

682,64 zł

brutto

 

Czynsz dzierżawy płatny do dnia 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

 

 

 

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego –  1 x / rok wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Roczny czynsz dzierżawy ustalony w wyniku przetargu.

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                Burmistrz Sandomierza

                                                                                                                                                                        Marcin Marzec

 

Wersja XML