Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INTEGRACJA – MOC I SIŁA JEDNOŚCI

Przedszkole Samorządowe nr 6 od 2001 r. z małą przerwą w latach 2015 -2017 realizuje działania z dziećmi posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym. W placówce istnieją oddziały integracyjne otwarte na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, zapewniające specjalistyczną pomoc rewalidacyjną,  psychologiczno – pedagogiczną z bogatą bazą pomocy dydaktycznych. Wysoko wykwalifikowana kadra gwarantuje szeroki pakiet zajęć terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Przedszkole jest bowiem momentem startu do wspólnej edukacji, niekiedy decydującej o dalszych losach dziecka z dysfunkcjami/deficytami. Integracja jest formą,  w której łączy się dzieci zdrowe z niepełnosprawnymi, ale nie jest to jednostronny proces, lecz proces obopólnych korzyści– naturalna stymulacja rówieśnicza.  Każdy od każdego czegoś się uczy, zachodzi tu pełna łączność wszystkich dzieci, niezależnie od sprawności  i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych. Wspólna edukacja, zabawa, rozmowy, spacery, posiłki, radości i smutki wpływają korzystnie na rozwój intelektualny, emocjonalno – społeczny, fizyczny, manualny jednych i drugich. Dzieci, obcując ze sobą od najmłodszych lat wyzbywają się wszelkich barier, ogólnie stają się lepsze: bardziej otwarte, współdziałające, pomocne, cierpliwe, wyrozumiałe, pewniejsze siebie. Takiego bezpośredniego obcowania nie zastąpią żadne specjalne zajęcia integracyjne, książki, wykłady a mądre dzieciństwo stanowi wspaniałe wyposażenie w życie dorosłe. Więc bądźmy razem nie tylko od święta!

 

 

Wersja XML