Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzgórze Salve Regina

W południowo-zachodniej części Sandomierza, na osiedlu Krakówka znajduje się tajemnicze Wzgórze Salve Regina. Uwagę przyciąga wielkość i kształt obiektu. Jego średnica u podstawy wynosi około 40 m, przy wysokości wzniesienia ponad 11 m. Na szczycie wzgórza znajduje się figura z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Figura wzniesiona została na pamiątkę Konfederacji Barskiej. Po stronie północnej monumentu widoczny jest wyryty w murawie półkolisty napis „SALVE REGINA”, który w myśl lokalnej tradycji jest od zawsze, co więcej – nigdy nie zarasta trawą. Ze wzgórzem tym wiąże się szereg podań i legend.

W świetle jednej z nich ma się tu znajdować kurhan grzebalny, usypany ponad stosem ciałopalnym (przypuszczalnie ze zwłokami założyciela osady) na wzór kopca Krakusa w Krakowie. Wedle kolejnej legendy, podczas najazdu Tatarów i wymordowania licznej grupy Dominikanów hodowany w klasztorze dominikańskim byk, wyrwał się i podjął pogoń za Tatarami, aby pomścić ich śmierć. Nie mogąc jednak ich dopaść, usypał kopytami ów kopiec, a następnie wyrył na jego szczycie wspomniany napis „Salve Regina”, czyli Witaj Królowo.

Brak opisu obrazka

Wersja XML