Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia w Sandomierzu

W dniu 23.01.2022 roku, na deskach sandomierskiego Portu Kultury, w „VIII Koncercie Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia” zaprezentowały się dwa chóry: Zespół Pieśni Karpackiej Widymo oraz Kameralny Chór SACRUM z Lublina. Inspiratorem wydarzenia była Parafia Prawosławna pw. śww. Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu. Spotkanie poprowadził Krzysztof Kwiecień z Sandomierskiego Centrum Kultury. Cykliczne wydarzenie poprzedziła poranna Boska Liturgia w sandomierskiej Parafii Prawosławnej, podczas której zaproszone chóry prowadziły nabożeństwo śpiewem.

Dwugodzinny występ spotkał się z ciepłym przyjęciem słuchaczy. W trakcie koncertu członkowie zespołów, zapowiadając poszczególne utwory chóralnego repertuaru przybliżyli zgromadzonym historię Kościoła wschodniego, jego chrystologię, mariologię i rozumienie sakramentu Eucharystii w dogmatyce Prawosławia.

Repertuar wykonywanych utworów nawiązywał do kontynuacji świąt Bożego Narodzenia. Kolędy oraz hymny liturgiczne zaprezentowane zostały w różnych językach, co wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie widowni. Chóry wykazały się pełnym profesjonalizmem w swoich muzycznych propozycjach, otrzymując gorące oklaski na stojąco oraz prośby o bis.

Po występach, współorganizator koncertu, Ks. Marcin Chyl Proboszcz Parafii Prawosławnej śww. Równych Apostołom Cyryla i Metodego w Sandomierzu z wielkim uznaniem gratulował mistrzowskiego kunsztu oraz wysokiego poziomu artystycznego wykonawcom, wręczając pamiątkowe nagrody dyrygentkom chórów.

Na zakończenie spotkania, oba zespoły zaśpiewały wspólnie wraz z zebranymi słuchaczami kolędę w dwóch językach.

 

 

Wersja XML