Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu”

flaga i godło na www.png

Gmina Sandomierz realizuje przedsięwzięcie pn.: - „Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu”.

Realizacja przedsięwzięcia jest współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

Realizacja zadania, w szczególności polega na wykonaniu następujących robót:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) Roboty nawierzchniowe i podbudowy,
3) Roboty wykończeniowe,
4) Oświetlenie uliczne,
5) Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa,
6) Kanalizacja deszczowa,
7) Krawężniki obrzeża,

Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” poprawi przede wszystkim warunki komunikacyjne dla zabudowy wielorodzinnej. Remont nawierzchni jezdni, chodników parkingów przejść dla pieszych, progów zwalniających oraz oświetlenia ulicznego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ulicy oraz uczestników ruchu komunikacyjnego na przedmiotowym ciągu drogowym. Remont ulicy stanowił będzie rozwiązanie  ważnego problemu komunikacyjnego szczególnie istotnego dla lokalnej społeczności oraz zapewni bezpieczeństwo osobom dojeżdżającym do instytucji publicznych oraz do licznych podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla mieszkańców w obrębie osiedla. Remont wpłynie także korzystnie na poprawę wyglądu estetyki osiedla mieszkaniowego oraz na redukcję emisji pyłów i hałasu.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. - Lider ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik oraz PBI WMB Sp. z o.o.- Partner ul. Błonie 8 27-600 Sandomierz

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu - „Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu”

Kwota dofinansowania: 1 408 728,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 347 880,62   zł

FOTOGALERIA (zdjęcia przed realizacją)

Wersja XML