Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu”

Brak opisu obrazka

Gmina Sandomierz realizuje przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu”

Realizacja przedsięwzięcia jest współfinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych – poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

Realizacja zadania, w szczególności polega na wykonaniu następujących robót:

1) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA 11,
2) wymiana istniejących wpustów deszczowych,
3) wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych,
4) ustawienie znaków aktywnych,
5) wykonanie oznakowania poziomego przebudowanego przejścia dla pieszych,
6) wymiana krawężników,
7) regulacja istniejących studni.

Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych projektowane jest zastosowanie rozwiązań polegających na montażu znaków aktywnych D6, przebudowie istniejącego oświetlenia ulicznego poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych zgodnie z "wytycznymi", oznakowanie przejścia w kolorach kontrastowych (czerwone tło i białe pasy), które będą bardziej widoczne dla kierowców oraz przebudowa nawierzchni asfaltowej jezdni w obrębie 100 metrów zarówno za jak i przed przedmiotowym przejściem dla pieszych celem poprawy parametrów nośności drogi.

Wykonawcą zadania jest firma: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., ul. Towarowa 44 ,28-200 Staszów

Termin realizacji: 240 dni od dnia podpisania umowy tj. 14.12.2021 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu”

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 253 024,39 zł

 

FOTOGALERIA (zdjęcia przed realizacją)

 

 

Wersja XML