Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w sprawie zmiany uchwały nr XII/98/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie zapisu o prawie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML