Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

APEL DO PRODUCENTÓW I PRZETWÓRCÓW OWOCÓW I WARZYW

SZANOWNI PAŃSTWO

W 2022 r. będziemy obchodzić 75 rocznicę powstania znanej w całej Polsce zasłużoną dla polskiego ogrodnictwa i przetwórstwa owocowo-warzywnego szkoły: Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Sandomierzu, zwaną popularnie „MARMOLADĄ”.

Myśl powołania nowej szkoły średniej - zawodowej - zrodziła się na kursie dla dyrektorów i kierowników szkół spółdzielczych w Zawoi k/Makowa Podhalańskiego, w dniach od 16-31 lipca 1946 roku. Na tym kursie, po licznych dyskusjach, zdecydowano zwrócić się do Ministerstwa Oświaty o zezwolenie otwarcia liceum zawodowego w Sandomierzu, pracującego na rzecz przemysłu owocowo-warzywnego.

27 września 1947 roku uroczyście dokonano otwarcia szkoły. Celem tych działań było przygotowanie kadry technologicznej dla powstających przetwórni owocowo -warzywnych w Spółdzielniach Ogrodniczych, Gminnych Spółdzielniach Rolniczych, Przetwórniach „LAS” w całym kraju.

W okresie trwania naszej wyjątkowej szkoły jej mury opuściło ponad 2000 absolwentów, zasilając przez lata przetwórnie, chłodnie składowe, zamrażalnie, suszarnie i inne, w świetnie wykształconą kadrę kierowniczą.

Nasi absolwenci pracowali i nadal pracują w zakładach o takich markach jak: HORTEX, DWIKOZY, PUDLISZKI, TARCZYN, WŁOCŁAWEK, ŁOWICZ, NOWY SĄCZ, KWIDZYŃ, KOTLIN, MILEJÓW, MIEDZYCHÓD, TOLKMICKO, DAWTONA, DAGOMA i inne.

Lata mijają, technologie się zmieniają, a w tych samych murach „MARMOLADY” kształci się dzisiaj młodzież w innych, potrzebnych współcześnie zawodach.

Absolwenci „MARMOLADY”, w podzięce za naukę i wychowanie, pragną pozostawić w tych murach pamięć o tamtych latach i - w uzgodnieniu z dzisiejszą dyrekcją szkoły i Starostwem Powiatowym w Sandomierzu - nadać auli szkolnej imię:

TECHNIKUM PRZETWÓRSTWA OWOCOWO WARZYWNEGO „MARMOLADA”

Komitet organizacyjny, który powstał dla tego działania proponuje:

- wykonanie napisu nad wejściem do auli, treść jak wyżej z podświetleniem

 - umieszczenie w auli pocztu dyrektorów szkoły,

- wykonanie tablicy pamiątkowej,

- zebranie pamiątek od absolwentów (książki, zeszyty, zdjęcia z opisem itp.),

- ekspozycja pamiątek w auli,

- przygotowanie historii szkoły i usytuowanie prezentacji na klatce schodowej do byłych

  laboratoriów.

Projekt zostanie sfinansowany ze składek w formie cegiełki o dowolnej wartości, wpłaconej na konto nr 93 9429 0004 2001 0002 2099 0001  do Bank Spółdzielczy w Sandomierzu w terminie do 31 marca 2022 o nazwie: STOWARZYSZENIE KLUB SYMPATYKÓW SZKOŁY ,,SANDOMIERSKA MARMOLADA’’ tytułem: AULA 75.

Uroczyste nadanie imienia auli odbędzie się na Zjeździe z okazji 75 - lecia szkoły w dniach 24-25 września 2022r.

BIORĄC POD UWAGĘ WKŁAD PRACY, JAKI WŁOŻYLI NASI ABSOLWENCI W ROZWÓJ POLSKIEGO PRZEMYSŁU PRZETWÓRCZEGO, KOMITET ORGANIZACYJNY PROSI O WSPARCIE INICJATYWY.

Prosimy o rozpowszechnienie apelu wśród pracowników firmy.

Kontakt: Komitet organizacyjny:

Wojciech Lorenc mail: wlbiuro@wp.pl , tel: 517 525 373

Zbigniew Pałacha mail: zbigniew_palacha@sggw.edu.pl , tel: 606 228 882

Szkoła: ZSGiH Urszula Chabel mail: uchabel@poczta.onet.pl, tel: 602 511 882

Klub Sympatyków Szkoły Sandomierska “Marmolada”: Danuta Zajder ,mail d.zajder@wp.pl ,

 tel. 609 636 018

Wersja XML