Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykład na temat roli Żydów w tworzeniu kultury muzycznej Galicji

Sandomierskie Centrum Kultury oraz Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na wykład na temat roli Żydów w tworzeniu kultury muzycznej Galicji.   

Wykład, na którym zostaną poruszone dwa tematy, odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w Sali ekspozycyjnej sandomierskiego Ratusza (parter):

Kariery muzyczne Żydów galicyjskich

dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR

Zapomniane artystki galicyjskie

dr Jolanta Wąsacz-Krztoń

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Wstęp wolny!

Ze względu na reżim sanitarny liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy do 16 stycznia 2022 r. lub wyczerpania wolnych miejsc:

Prosimy o respektowanie reżimu sanitarnego w postaci dezynfekcji rąk przy wejściu oraz zasłonięcie ust i nosa maseczką ochronną.

***

Wykład na temat roli Żydów w tworzeniu kultury muzycznej Galicji - projekt Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka", realizowany przez Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Ewę Nidecką prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Jolantę Wąsacz-Krztoń.

Wymieniony projekt obecnie jest w fazie rozpowszechniania, jego końcową formą jest publikacja „Żydzi w kulturze muzycznej Galicji", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Publikacja zawiera szereg artykułów dotyczących nieznanej i nieudokumentowanej działalności żydowskich przedstawicieli kultury muzycznej z terenów byłej Galicji.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML