Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Sandomierz, 2022-01-10

 

Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego pn .”Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza  – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W okresie od dnia 23.07.2021 do 23.10.2021 r. były wykonywane przez wykonawcę następujące prace budowlane:

- kontynuacja prac przy wykańczaniu wnętrz                                                                                       
- kontynuacja prac przy instalacjach wewnętrznych                                                                          
- kontynuacja prac przy ocieplaniu ścian zewnętrznych                                                                              
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej                                                                                                  
- kontynuacja prac przy wykonywaniu pokrycia dachowego                                                                
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej                                                                                    
- wykonanie przyłącza wodociągowego                                                                                                 
- kontynuacja prac związanych z wykonywaniem posadzek                                                                  
- prace związane z zagospodarowaniem terenu                                                                                    
- budowa ogrodzenia                                                                                                                             
- montaż dźwigu osobowego                                                                                                          -
rozpoczęcie prac związanych z wykończeniem pomieszczeń piwnicy

- prace związane z ciągiem schodowym
- montaż wzmocnień stalowych
- dalszy demontaż instalacji c.o i c.t
- wykonanie oraz uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych na piętrze
- prowadzenie prac związanych z nadbudową kondygnacji budynku
- prowadzenie prac związanych z instalacją c.o i wody użytkowej i kanalizacją
- montaż instalacji ogrzewania podłogowego
- prowadzenie prac związanych z instalacją elektryczną
- malowanie pomieszczeń w piwnicy
- prace związane z wykończeniem pomieszczeń na parterze i piętrze
- rozpoczęcie prac przy montażu konstrukcji dachowej

 

 

           

Sandomierz, 2022-01-05

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza  – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegająca na przebudowie i nadbudowie Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem zbliża się do końca.

Do zakończenia zadania pozostały jeszcze do wykonania następujące prace:

- Układanie wykładzin (klatka schodowa, parter)

- Malowanie ścian drugą warstwą farby (parter, I.piętro)

- Montaż balustrad

- Montaż urządzeń elektrycznych ( w tym wyposażenie serwerowni)

- Dostawa i montaż wyposażenia (meble, sprzęt elektroniczny)

- Podmalowanie ścian i ułożenie płytek na schodach w piwnicy

- Montaż rolet wewnętrznych

- Montaż krat w oknach piwnicznych i daszków nad oknami

- Zagospodarowanie terenu (mała architektura)

- Wykonanie poprawek na elewacji

- Uzupełnienie sufitów kasetonowych w pomieszczeniach

- Montaż automatyki do drzwi zewnętrznych (od strony ul.Parkowej)

- Ustawienie regałów zecerskich oraz maszyn drukarskich pomieszczeniach

- Wykonanie przyłączy telekomunikacyjnego i internetowego.

 

 

Wersja XML