Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WRĘCZONO ODZNAKI HONOROWE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z wielką przyjemnością informujemy, że 20 grudnia podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Cezary Łutowicz, artysta, złotnik, prekursor użycia krzemienia pasiastego w biżuternictwie otrzymał Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego. Nagroda trafiła do artysty za całokształt jego dorobku i u progu jubileuszu 50-lecia działalności. Odznakę oraz gratulacje otrzymał z rąk przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia oraz wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego.

Odznaka została przyznana na wniosek Marcina Marca burmistrza Sandomierza. Działalność Pana Cezarego to bogato zapisana karta dziejów Sandomierza. Niemal pół wieku rzemieślniczej pracy, która przynosi wymierne efekty dla promocji Sandomierza to dzieło życia mistrza Cezarego Łutowicza. Krzemień pasiasty, tak istotny element w dokumencie strategii marki to integralny element z twórczą sylwetką naszego sandomierskiego artysty.

W tym ważnym momencie Panu Cezaremu towarzyszył Janusz Stasiak zastępca burmistrza Sandomierza, który reprezentował sandomierski samorząd oraz całą społeczność miasta wdzięczną za dokonania mistrza złotnictwa.  

Odznaki trafiły do 10 osób i instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju regionu województwa świętokrzyskiego.

Cezary Łutowicz - mistrz złotniczy z Sandomierza. Niemal od pół wieku zajmuje się w Sandomierzu obróbką krzemienia pasiastego. W 1972 r. wprowadził go do polskiej i światowej biżuterii. Uznawany jest za pioniera obróbki tego kamienia, który występuje w przyrodzie rzadziej niż diament. Obok biżuterii artystycznej, Cezary Łutowicz wykonuje też małe formy rzeźbiarskie i przedmioty sztuki użytkowej. Był pomysłodawcą i współorganizatorem z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu warsztatów złotniczych pn. „Krzemień pasiasty – kamień optymizmu”. Zaproponował nazwanie Królewskiego Miasta „Światową Stolicą Krzemienia Pasiastego”. Cezary Łutowicz jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestnikiem kilkudziesięciu zbiorowych. Ekspozycje biżuterii z krzemieniem pasiastym prezentowane były w wielu krajach Europy oraz Azji, m.in. podczas światowej wystawy EXPO w Mediolanie i Astanie, Dni Kultury Polskiej w Indiach. Był wielokrotnie nagradzany, jego prace oglądać można w siedmiu muzeach Polski, znajdują się również w zbiorach Watykanu. W 2004 roku artysta postanowił „zakotwiczyć niebo” na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Obok ratusza stanęła oryginalna rzeźba – instalacja, która wpisała się znakomicie w sandomierski krajobraz. Cezary Łutowicz jest osobą niezwykle cenioną przez mieszkańców Sandomierza. Natomiast turyści często podkreślają, że wracają do Królewskiego Miasta, by ponownie odwiedzić galerię autorską złotnika.

 

 

Wersja XML