Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Sandomierza, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Sandomierza, w części dotyczącej tzw. „wkładów własnych” w zakresie kultury fizycznej i sportu

Załączniki do pobrania:

PDFRozstrzygniecie otwartego konkursu ofert.pdf

DOCXRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.docx

DOCXZałącznik dokumentacji konkursowej.docx

Wersja XML