Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny przez osoby prawne

Dzień dobry

Przypominamy o terminie złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny przez osoby prawne na dany rok podatkowy który przypada na dzień 15 stycznia

Wersja XML