Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

154. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego Obywatela Sandomierza

5 grudnia 2021 roku w Sandomierzu upamiętniono 154. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – Honorowego Obywatela Sandomierza. W uroczystości na sandomierskim bulwarze wzięli udział: Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza wraz z Piotrem Chojnackim Wiceprzewodniczącym Rady Miasta, Marek Kwitek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji rządowej, samorządu powiatowego wraz z asystą służb mundurowych, radni powiatowi i miejscy oraz mieszkańcy. Podczas obchodów samorządowcy złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą, znajdującą się na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Józef Klemens Piłsudski urodził się  5 grudnia 1867 r. w Zułowie, zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Był to polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, jeden z ojców niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1892 r. członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 r. Naczelny Wódz Armii Polskiej, w latach 1918-1922 Naczelnik Państwa, pierwszy Marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny Premier Polski (1926-1928 i 1930). Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze.

Józef Piłsudski potrafił skutecznie natchnąć swoich rodaków wiarą w to, że dokonywanie wielkich rzeczy dla Polski jest możliwe, wbrew wszelkim przeciwnościom. Był on również wychowawcą pokolenia, które nie znało wolności: które albo urodziło się w niewoli, albo na progu niepodległej Polski. Stało więc przed nim ogromnie ważne zadanie, któremu sprostał, wychowując najpiękniejsze w dziejach Rzeczypospolitej pokolenie.

 

 

Wersja XML