Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mikołajkowa Akcja Charytatywna dla Domu Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Sandomierzu przed kilkoma tygodniami zorganizowało Mikołajkową Akcję Charytatywną dla Domu Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie.

„Chłopcy z Mokrzyszowa to podopieczni Domu Pomocy, prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Mokrzyszowie – dzielnicy Tarnobrzega. Nasi Chłopcy to dzieci zamknięte w ciele dorosłych, często nie mają swoich rodzin ani domów” – opowiada Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej.

Dzięki zbiórce udało się zebrać rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania placówki. Do najczęściej występujących należały: środki czystości, słodycze oraz zabawki. Mikołajkowa akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, jak również samych pracowników.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim nie tylko za wsparcie materialne, lecz również za zaangażowanie oraz pamięć.

 

 

Wersja XML