Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Młodzieżowej rady Miasta Sandomierza

PDF1. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych MRM.pdf (116,49KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela do MSWŚ.pdf (101,34KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o Rzeczniku Praw Ucznia.pdf (98,59KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Rzecznika i powołania komisji.pdf (109,68KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie naboru do MRM.pdf (107,17KB)
PDFProjekt porządku obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.pdf (96,61KB)
 

Wersja XML