Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II sesja Młodzieżowej rady Miasta Sandomierza

PDF1. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych MRM.pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela do MSWŚ.pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o Rzeczniku Praw Ucznia.pdf
PDF4. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Rzecznika i powołania komisji.pdf
PDF5. Projekt uchwały w sprawie naboru do MRM.pdf
PDFProjekt porządku obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.pdf
 

Wersja XML