Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laboratoria Przyszłości dla sandomierskich szkół podstawowych

W ramach Laboratoriów Przyszłości sandomierskie szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Przykładowe urządzenia:

Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)

Mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.)

Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Uzyskane wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa nr 1 - 131 100,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 - 70 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 - 84 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 - 196 200,00 zł

Łącznie: 481 300,00 zł

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML