Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu “Cyfrowa szkoła” nr RPSW.08.03.03-26-0018/19

Sandomierz, 23.11.2021 r.

Lista kobiet przyjętych do udziału w projekcie pn.: „Cyfrowa szkoła”

LP.

Nr formularza

Liczba punktów

1

35/SP4/2021

10

2

43/SP4/2021

10

3

44/SP4/2021

10

4

46/SP4/2021

9

5

36/SP4/2021

8

6

37/SP4/2021

8

7

39/SP4/2021

8

8

41/SP4/2021

8

9

42/SP4/2021

8

10

45/SP4/2021

8

11

47/SP4/2021

8

12

48/SP4/2021

8

Lista mężczyzn przyjętych do udziału w projekcie pn.: „Cyfrowa szkoła”

LP.

Nr formularza

Liczba punktów

1

38/SP4/2021

8

2

40/SP4/2021

8

Wersja XML