Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Sandomierza

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Sandomierza odbyło się 29 listopada 2021 r. w miejskim Ratuszu. Wzięli w nim udział m.in.: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza oraz Piotr Wójtowicz naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji.

Podczas spotkania przedstawiono założenia budżetowe konkursów w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2022. Ponadto poinformowano o zwiększeniu łącznej kwoty planowanych do udzielenia dotacji o 38 tysięcy złotych, w porównaniu do roku bieżącego. 

Konkursy ofert zostaną ogłoszony po podjęciu uchwały budżetowej na 2022 r.

 

 

 

Wersja XML