Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sandomierzanie uczcili powstańców listopadowych

Uroczystość upamiętniająca 191. rocznicę wybuchu powstania listopadowego odbyła się 29 listopada 2021 r. na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówień okolicznościowych które wygłosili: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Marek Kwitek poseł na Sejm RP oraz mjr Krzysztof Oszczudłowski z 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego. Następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki na mogile por. Ignacego Marynowskiego uczestnika powstania listopadowego oraz styczniowego.

Polskie powstanie narodowe skierowane było przeciwko zaborcy rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

Po upadku powstania cesarz Mikołaj I Romanow wypowiedział słowa: Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków.

Udział w uroczystości wzięli m.in.: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Marek Kwitek Poseł na sejm RP, powiatowi oraz miejscy radni, przedstawiciele: 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, sandomierskiego Związku Koła Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. "Ziemi Sandomierskiej" przy Jednostce Wojskowej nr 3533, miejskich instytucji kultury oraz mieszkańcy miasta.

 

 

 

Wersja XML