Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz 63-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Listopad jest miesiącem, w którym w sposób szczególny docenieni są ci, którzy dzielą się bezcennym darem krwi. Strategiczną organizacją, która koordynuje działania związane z krwiodawstwem w Sandomierzu jest Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Sandomierzu. Gmina Sandomierz współpracuje z przedstawicielami sandomierskiego PCK realizując zadanie publiczne pod nazwą „promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa”, dofinansowane przez Burmistrza Sandomierza. Wczorajsza uroczystość związana z podsumowaniem tego zadania połączona była z jubileuszem 63-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

W kontekście wspólnych działań ważne jest, iż ta współpraca wykracza poza zapisy umowy. PCK Sandomierz wspiera każdą ważną dla miasta akcję związaną z krwiodawstwem, włączając się aktywnie w promowanie, wsparcie organizacyjne i przede wszystkim realizując w sposób wzorowy powierzone zadania.

Podczas tego wydarzenia Burmistrz Sandomierza otrzymał  podziękowania od Pana Leopolda Wójcika Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego  Czerwonego Krzyża w Sandomierzu za wsparcie idei honorowego krwiodawstwa a także za wszelkie działania które umożliwiają podejmowanie kolejnych akcji tak ważnych dla lokalnej społeczności. Nagrodzono i wręczono również odznaczenia dla Zasłużonych dla Zdrowia Narodu i Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Podsumowany został także konkurs pt. „Wakacyjna kropla krwi”.

Krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi. Dzięki staraniom wyróżnionych osób udaje się organizować szereg akcji krwiodawstwa. Dzielenie się bezcennym darem krwi to nieopisany wkład w życie społeczne miasta, ale i regionu.

 

 

Wersja XML