Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 238/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października w sprawie zbiorczego wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2021-2023

Zarządzenie Nr 238/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2021 roku w sprawie zbiorczego wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2021 – 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 36 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu, Burmistrz Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. W związku z przeprowadzonymi wyborami w dniu 13 października 2021 roku, stwierdza się wybór 19 członków Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2021 – 2023.

§ 2. Lista osób, którzy uzyskali mandat do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Sandomierza.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2021 roku

 

Lista osób, które uzyskały mandat do Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2021 - 2023

Nr

Okręgu Wyborczego

Nazwa szkoły stanowiącej Okręg Wyborczy

Imię i nazwisko członka Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Stefana Okrzei 6

27-600 Sandomierz

 1. Maja Lutomska

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Adama Mickiewicza 9

27-600 Sandomierz

 1. Nikola Dudek

 

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Flisaków 30

27-600 Sandomierz

 1. Emilia Mikula
 2. Oliwia Witych

4.

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Adama Mickiewicza 39

27-600 Sandomierz

 1. Natalia Kwiatkowska
 2. Patryk Kot
 3. Lena Dusak

5.

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Jana Długosza 7

27-600 Sandomierz

 1. Alex Szczyrba
 2. Maja Staniszewska

6.

II Liceum Ogólnokształcące

ul. Adama Mickiewicza 9

27-600 Sandomierz

 1. Bartłomiej Przyłucki
 2. Tomasz Bukszyński

7.

Zespół Szkól Ekonomicznych

ul. Stefana Żeromskiego 8

27-600 Sandomierz

 1. Wiktoria Chmiel
 2. Bruno Przybylski

8.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

ul. Mokoszyńska 1

27-600 Sandomierz

 1. Maja Wątroba

9.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

ul. Wojska Polskiego 22

27-600 Sandomierz

 1. Piotr Osuch
 2. Emil Poniewierka

10.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

ul. Juliusza Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

 1. Jakub Czerniawski

11.

Katolicka Szkoła Podstawowa

ul. Św. Królowej Jadwigi 5

27-600 Sandomierz

 1. Stanisław Kossak

12.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

ul. Św. Królowej Jadwigi 5

27-600 Sandomierz

 1. Michał Makowski

 

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzonym głosowaniem w dniu 13 października 2021 roku stwierdza się wybór 19 członków Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na kadencję 2021 – 2023. Nieobsadzony pozostaje jeden mandat z Okręgu Wyborczego Nr 1 tj. ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu ze względu  na brach chętnych kandydatów. Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie § 36 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza, Burmistrz Sandomierza w drodze zarządzenia podaje zbiorczy wynik wyborów do przedmiotowej rady.

Wersja XML