Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”

Brak opisu obrazka

Sandomierz, 2021.04.07

Zadanie nr 1  pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
Wykonano roboty budowlane tj. :

Kontynuowane są prace:

Zadanie nr 2 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
Wykonano roboty budowlane tj.:

Kontynuowane są prace:

Zamówienia realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

Sandomierz, 2021.12.14

Informacja o realizacji projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”

Zadanie nr 1  pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
Częściowo wykonano roboty budowlane tj.:

Zadanie nr 2 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
Częściowo wykonano prace budowlane tj.:

Zamówienia realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Sandomierz, 2021.09.09
Informacja o realizacji projektu RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”
W dniu 06 września br. zostały zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych, pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”
Zakres prac przeznaczony do realizacji:

Zamówienia realizowane są w ramach Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wersja XML