Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 7 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

41. rocznica Porozumień Sierpniowych

Ostatniego dnia sierpnia przypada rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, w związku z tym wydarzeniem przedstawiciele samorządów, lokalni politycy, przedstawiciele lokalnych struktur NSZZ „Solidarność” oraz partii Prawo i Sprawiedliwość, służby mundurowe oraz mieszkańcy spotkali się by uczcić tę ważną datę.

Dzięki Porozumieniom Sierpniowym dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”, wśród ważnych postulatów zawartych w tym dokumencie znalazły się także wniesienie do Sejmu ustawy o ograniczeniu cenzury, ponowne zatrudnienie osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach 1970 i 1976 a także dopuszczenie przez rząd do dyskusji publicznej nowej reformy zwiększającej samodzielność przedsiębiorstw i udział samorządu robotniczego w zarządzaniu.

41. rocznica Porozumień Sierpniowych rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, następnie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na sandomierski skwer "Solidarności", gdzie przed pomnikiem „Płomienia Nadziei” odbyła się dalsza część wydarzenia. W imieniu władz samorządowych kwiaty złożyli Aneta Przyłucka sekretarz miasta oraz Jacek Kuliga komendant straży miejskiej. Następnie wszystkie przybyłe delegacje złożyły przed pomnikiem kwiaty i symboliczne znicze. Po złożeniu wiązanek, odbyła się część związana ze wspomnieniami tamtego niełatwego w dziejach historii czasu. Przedstawicielki NSZZ „Solidarność” poprosiły, by głos zabrali uczestnicy wydarzeń między innymi Kaziemierz Plachimowicz. Słowo o istotnej roli Porozumień Sierpniowych w drodze do suwerenności naszego Państwa wygłosili także senator Jarosław Rusiecki oraz poseł Marek Kwitek.

Organizatorami wydarzenia byli burmistrz Sandomierza, Rada Miasta, poseł Marek Kwitek, NSZZ „Solidarność ”oraz Zarząd Powiatowy PiS w Sandomierzu.

 

 

Wersja XML